گیاه خارمریم Silybum marianum

مکان شما:
رفتن به بالا