تاثیر خنده بر بدن شبیه به تاثیر ورزش است

مکان شما:
رفتن به بالا