سم موسوم به «NNK» در تنباکو به شکل‌گیری پروتئین مولد سرطان ریه کمک می‌کند

مکان شما:
رفتن به بالا