گاز خردل موجب به هم ریختگی عروق کرونر قلب می شود

مکان شما:
رفتن به بالا