کلوپیدوگرل: امکان ایجاد تداخل بین کلوپیدوگرل و مهارکنندهای پمپ پروتون

مکان شما:
رفتن به بالا