هیچ درمان علمی برای ترک قطعی اعتیاد به شیشه و اکستازی وجود ندارد

مکان شما:
رفتن به بالا